De Commissie Beeldende Kunst in de Publieke Ruimte ( erkend door het schepencollege op 20-10-2006 ) heeft als opdracht het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad te adviseren bij aankoop of plaatsing van een beeld / een monument e.d. in de openbare ruimte. De bedoeling is te waken over de kwaliteit van deze initiatieven.


Samenstelling bestuur en realisaties  

Statuten Commissie Beeldende Kunst in de Publieke ruimte