De Gemeentelijke Culturele Raad ( GCR ) is een adviesraad, die het gemeentebestuur adviseert omtrent alle materies die met cultuur te maken hebben. Hij kan zelf initiatieven ontwikkelen en vertegenwoordigt de aangesloten (culturele) verenigingen. Elke socioculturele vereniging van de gemeente kan deel uitmaken van de GCR, als ze voldoet vanzelfsprekend aan een aantal voorwaarden.

Documenten o
m te downloaden (klik op de desbetreffende titel)

- Leden Gemeentelijke Culturele Raad

- Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement regelt de interne werking van de Culturele Raad, bepaalt de opdrachten van de Erkenningscommissie, de samenstelling van het bestuur, de rechten en plichten van de aangesloten vereniging.

- Afsprakennota tot 2014 vervolg afsprakennota 2014-2019 en inhoudelijke afspraken adviesraden


De Afsprakennota is een officiële overeenkomst tussen GCR en gemeentebestuur, die stipuleert dat de GCR ( steeds ) om advies zal gevraagd worden en zal geïnformeerd worden in culturele aangelegenheden.

- Subsidiestelsel

Alle bij de GCR aangesloten verenigingen worden voor hun activiteiten betoelaagd door het gemeentebestuur via de GCR, als ze aan de voorwaarden voldoen.

De projectsubsidie cultuur is bedoeld om Maasmechelse verenigingen en individuen een extra duwtje in de rug te geven. Verdere informatie en voorwaarden zijn terug te vinden in het reglement.

Je kan hier de inhoud van de infosessie downloaden: Infosessie basistoelage en ook infosessie activiteitentoelage

- Aanvraagpromulier Projectsubsidie als document

- Aanvraagpromulier Projectsubsidie als pdf

- Aanvraagformulier activiteitentoelage carnavalsvereningen

- Aanvraagformulier activiteitentoelage heemkundige kringen, schutterijen en erfgoedverenigingen

- Aanvraagformulier activiteitentoelage amateurskunstverenigingen

Verslagen GCR vergaderingen 2019

23 april 2019 vergadering

19 maart 2019 vergadering

19 februari 2019 vergadering

15 januari 2019 vergadering

Verslagen GCR vergaderingen 2018

Verslagen GCR vergaderingen 2017

Verslagen GCR vergaderingen 2016

12 januari 2016 vergadering

22 februari 2016 vergadering

22 maart 2016 vergadering

19 april 2016 vergadering

31 mei 2016 algemene vergadering

14 juni 2016 vergadering

Verslagen GCR vergaderingen 2015

06 januari 2015 vergadering

03 maart 2015 vergadering

28 april 2015 vergadering

12 mei 2015 algemene vergadering

09 juni 2015 vergadering

15 september 2015 vergadering

12 oktober 2015 inzage dossiers

14 oktober 2015 vergadering

27 oktober vergadering

10 november 2015 algemene vergadering

24 november 2015 vergadering

Verslagen GCR vergaderingen 2014

07 januari 2014 vergadering

18 februari 2014 vergadering

01 april 2014 vergadering

07 mei 2014 algemene vergadering

17 juni 2014 vergadering

02 september 2014 vergadering

14 oktober 2014 vergadering

24 november 2014 algemene vergadering

25 november 2014 vergadering

Verslagen GCR vergaderingen 2013

08 januari 2013 vergadering

05 maart 2013 vergadering

15 april 2013 vergadering

28 mei 2013 vergadering

25 juni vergadering

03 september 2013 vergadering

15 oktober 2013 vergadering

06 november 2013 algemene vergadering

26 november 2013 vergadering