www.maasmechelen.be

www.ccmaasmechelen.be

www.opgrimbie.be

www.vaneisdergijstotbosbeir.be

www.velt.be

www.vtbkultuur.be/maasmechelen

www.makk-maasmechelse-kunstkring.weebly.com

www.video96.be

www.boseind.be

www.doorzakkers.be

www.t-oude-grimbiaca.weebly.com

www.kerkhof-opgrimbie.be

 

Hoewel aan de samenstelling van deze website de grootste zorg wordt besteed, is een onvolkomenheid nooit helemaal uit te sluiten. Hoe dan ook kunnen aan de informatie op deze website geen rechten ontleend worden. In geen enkel geval kan de GCR noch de beheerder van deze website aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden op deze website, de inhoud van de links.